Jak otworzyć firmę transportową

Głównym założeniem każdej profesjonalnej firmy transportowej, jest przewóz rzeczy, który wykonywany jest poprzez pojazdy samochodowe, wliczając w to także zespół pojazdów, na który może się składać, na przykład samochód, naczepa, jak również przyczepa. Poprzez świadczenie transportu drogowego, osoba która prowadzi taką właśnie działalność gospodarczą, może również oferować swoim klientom wszelkiego rodzaju usługi, które ściśle związane są z pośrednictwem w przewozie różnych rzeczy. Wszelkie niezbędne do świadczenia takiej właśnie działalności gospodarczej, generalnie rzecz biorąc nie dotyczą wyłącznie przewozu drogowego, który dokonywany jest poprzez profesjonalne samochody, czy też zespół samochodów, których maksymalna dopuszczalna masa nie przekracza 3,5 tony, jeżeli chodzi o transport drogowy, jak również w zakresie niezarobkowego przewożenia towarów. W innej sytuacji, przedsiębiorca musi spełnią prawnie określone wymagania. Trzeba jednak przyznać, że prowadzenie firmy transportowej, może zakończyć się sukcesem, dlatego też nie ma się, co dziwić, że wielu ludzi zadaje sobie pytanie, jak otworzyć firmę transportową?

Jakie wstępne wymagania należy spełnić, żeby otworzyć swoją własną firmę transportową?
Każda osoba, która ma w planach otwarcie takiej własnej działalności gospodarczej, obowiązkowo musi wiedzieć, że wszelkiego rodzaju działalność, która ściśle związana jest z usługami transportu towarów, jak również w zakresie pośredniczenia podczas przewozu różnych artykułów, to nic innego, jak działalność regulowana, a co za tym idzie ze prowadzenie takiej właśnie działalności związane jest z koniecznością spełnienia określonych warunków, jak również trzeba uzyskać właściwe zezwolenia, czy też licencja. Ważne jest również to, żeby osoba planująca otworzenie takiej właśnie działalności, nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa karne skarbowe, jak również, między innymi przestępstwa przeciwko mieniu, bezpieczeństwu w komunikacji, obrotowi gospodarczemu, czy też przeciwko środowisku. Ponadto osoby takie nie mogą posiadać zakazu prowadzenia takiej właśnie działalności w zakresie transportu. Do tego przedsiębiorca, których chce otworzyć swoją własną działalność gospodarczą, w zakresie transportu, związanego z pośrednictwem w przewozie, koniecznie musi uzyskać stosowną licencję, jak również specjalistyczny certyfikat, który potwierdza jego kompetencje zawodowe.

W jakiej formie można prowadzić swoją firmę transportową?
W Polsce jest możliwość prowadzenia działalności gospodarczej, w postaci firmy transportowej, w każdej istniejącej firmie działalności, z wyjątkiem spółki partnerskiej. Zdecydowana większość przedsiębiorców wybiera jednakże formę jednoosobowej działalności gospodarczej, co oznacza, że przedsiębiorca będący osobą fizyczną, musi dokonać stosownego wpisu do CEIDG.

Jak można założyć swoją firmę transportową?
Możemy założyć własną firmę transportową, która przybiera postać, między innymi jednoosobowej działalności gospodarczej, spółki cywilnej, jak również istniejących spółek handlowych, które uregulowane zostały dokładnie w kodeksie spółek handlowych W przypadku, jeżeli przedsiębiorca zdecyduje się na spółkę osobową, czy też spółkę kapitałową, to w takim wypadku ciąży na nim obowiązek zarejestrowania jest w Krajowym Rejestrze Sądowym, który prowadzony jest przez sądy rejonowe, właściwe ze względu na siedzibę spółki. Składając wniosek o wpis do KRS, trzeba wypełnić stosowny wniosek, którego wzór możemy pobrać na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Tymczasem przedsiębiorca, który zdecydował się na jednoosobową działalność gospodarczą, czy też na spółkę cywilną, obowiązkowo musi dokonać stosownego wpisu w CEIDG. Po zarejestrowaniu firmy, przedsiębiorca ma maksymalnie 7 dni na o, żeby do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych złożyć specjalne formularze. Przez dwa pierwsze lata działalności przedsiębiorca ma prawo do tego, żeby płacić preferencyjne składki, co trzeba przyznać, że na początku jest naprawdę znacznym ułatwieniem.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here