Płatny urlop

Płatny urlop najczęściej kojarzy się nam z zimowym lub letnim, co najmniej tygodniowym wypoczynkiem. płatny urlop to jednak nie tylko urlop wypoczynkowy. Jak wygląda w Polsce płatny urlop wypoczynkowy, ile urlopu przysługuje pracownikowi i jakie przepisy regulują płatny Urlop. Płatny urlop, czyli urlop wypoczynkowy jest zagwarantowany pracownikowi Ustawą – Kodeksem Pracy. W dziale VII Kodeksu pracy określone są zasady dotyczące jak powinien być przyznawany urlop płatny – wypoczynkowy i w jakim wymiarze. W myśl tych przepisów urlop wypoczynkowy przysługuje pracownikowi już po pierwszym miesiącu od podpisania umowy o pracę w wysokości 1/12 wymiaru rocznego. Wymiar urlopu wypoczynkowego zależny jest od stażu pracy. Tego typu płatny urlop wynosi 20 dni w przypadku stażu pracy do lat 10 i 26 dni jeżeli staż pracy wynosi 10 lub więcej lat. Płatny urlop wypoczynkowy jest także pośrednio zależny od wykształcenia, ponieważ w wymieniony staż od którego zależy jego wymiar wlicza się okres nauki. Płatny urlop nie jest tylko urlopem wypoczynkowy. Płatny urlop może przyjmować inne nazwy.
Także urlop okolicznościowy to płatny urlop. Okoliczności, na które otrzymujemy płatny urlop to:
– własny ślub, w wymiarze 2 dni;
– narodziny dziecka – płatny urlop w wymiarze 2 dni;
– ślub dziecka – płatny urlop 1 dzień
– śmierć oraz pogrzeb matki, ojca, macochy, ojczyma, małżonka,
dziecka – płatny urlop w wymiarze 2 dni;
– śmierć oraz pogrzeb brata, siostry, dziadka, babci, teścia, teściowej lub innej osoby, która była na utrzymaniu pracownika albo pod jego bezpośrednią opieką – płatny urlop w wymiarze 1 dnia.
Osobniczą formą w której występuje płatny urlop pracownika jest urlop na żądanie Jest on realizowany w ramach urlopu wypoczynkowego i przysługuje pracownikowi dopiero po uzyskaniu uprawnień do urlopu wypoczynkowego. Każdemu zatrudnionemu na umowę pracownikowi przysługuje płatny urlop na żądanie, którego długość nie może przekraczać czterech dni. Płatny urlop na żądanie nie jest urlopem planowanym. Chęć skorzystania z urlopu na żądanie należy zgłosić najpóźniej w dniu jego rozpoczęcia. Płatny urlop na żądanie nie może więc usprawiedliwiać absencji wstecz.
Każdemu pracownikowi bez względu na płeć przysługuje płatny urlop 2 dniowy urlop przeznaczony na opiekę nad dzieckiem do 14 roku życia. Ten rodzaj urlopu może być wykorzystany godzinowo lub obejmować jeden lub od razu dwa dni. Płatny urlop na opiekę nad dzieckiem odmiennie od urlopu na żądanie nie jest zależny od urlopu wypoczynkowego i nie pomniejsza jego wymiaru.
Inną formą, którą przyjmuje płatny urlop pracownika jest urlop ojcowski. Płatny urlop ojcowski przysługuje jedynie mężczyznom, którzy zostali ojcami. Wymiar tego urlopu wynosi 14 dni. Płatny urlop ojcowski pracownik może wykorzystać do ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia.
Oczywiści płatny urlop to także urlop macierzyński. Płatny urlop macierzyński przysługuje jedynie kobietom, które urodziły dziecko. Najczęściej płatny urlop macierzyński trwa 20 tygodni. W przypadku porodu mnogiego wymiar tego urlopu ulega wydłużeniu. Płatny urlop macierzyński w przypadku urodzenia pięciorga lub więcej dzieci wynosi 37 tygodni. Część urlopu macierzyńskiego przyszła mama może wykorzystać już 6 tygodni przed urlopem. Ciekawostką jest, że przepisy dopuszczają, że płatny urlop macierzyński nie jest związany z porodem. Ma to miejsce w sytuacji kobiety, która przyjęła na wychowanie i wystąpiła z wnioskiem o adopcję dziecka. Wyjątkowo także o płatny urlop macierzyński może wystąpić mężczyzna. Ma to miejsce wtedy, gdy udokumentuje, że matka nie może spełniać swojej roli.
Płatny urlop związany z narodzeniem dziecka to także urlop rodzicielski. Płatny urlop rodzicielski w wymiarze 32 lub 34 tygodni jest niejako kontynuacją urlopu macierzyńskiego dla matek, które nie chcą szybkiego powrotu do pracy po urodzeniu dziecka. Aby otrzymać płatny urlop rodzicielski należy zwrócić się do pracodawcy z wnioskiem o jego przyznanie do trzech tygodni od porodu. Ma to istotne znaczenie, ponieważ taka deklaracja ma wpływ na wysokość otrzymywanego uposażenia .

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here