O umowach

W polskim kodeksie istnieje wiele rodzajów umów. Wyróżnia się przede wszystkim umowę o pracę, umowę zleceni i umowę o dzieło. Każdą umowę cechują różne detale. Naszą przygoda z pracą tak naprawdę zaczynamy wraz z początkiem edukacji. Mimo że oficjalnie wtedy jeszcze nie mamy źródła utrzymania, to jednak powoli torujemy sobie drogę do tego, co planujemy robić w przyszłości. Każdy nasz kolejny wybór jest bardzo istotny, gdyż pozwala nam to specjalizować się w danym kierunku. Zwłaszcza wybór odpowiednich przedmiotów w szkole średniej jest dla nas wyzwaniem. Od tego, czy wybierzemy klasę z rozszerzonym językiem polskim, historią albo wiedzą o społeczeństwie, czy też będzie to klasa o profilu biologicznym i chemicznym albo jednak o profilu matematycznym, fizycznym i informatycznym zależeć będzie, w jakie sfery będzie nam łatwiej uderzać w przyszłości. Szkoła średnia jest zazwyczaj także pierwszą okazją do znalezienia pracy zarobkowej. Część młodzieży stara się np. wyjeżdżać za pracą za granicę. Jest to bardzo dobra okazja do poznania nowej kultury, być może odnalezienia lepszego miejsca do pracy w świecie, zarobienie większej ilości pieniędzy niż w naszym miejscu zamieszkania, a także w lepszym poznaniu obcego języka, co jest bardzo istotną kwestią, jeśli chodzi o łatwiejsze znalezienie pracy w dorosłym życiu. Jest to także szanse na usamodzielnienie się, a także wzbogacanie swojego życiorysu już za młodu. Na początku naszej kariery zawodowej częściej można natrafić na propozycje prac opierające się o umowy cywilnoprawne, czyli umowę zlecenie oraz umowę o dzieło. Umowa o dzieło zawierana jest pomiędzy osobą zlecającą dzieło i osobą przyjmującą zlecenie o dzieło. Przyjmujący jest zobowiązany do wykonania tego dzieła, natomiast zlecający do zapłaty mu wynagrodzenia, które jest określone w umowie i ma też swój właściwy termin. Przedmiotem umowy o dzieło muszą być czynności, które dają rezultat – może to być np. czynność materialna, np. wykonanie mebli, jak i niematerialna, np. zaprojektowanie strony internetowej, czy nagranie utworu muzycznego. Przedmiotem umowy o dzieło może być wytworzenie nowych przedmiotów, ich przerobione albo naprawa już istniejących. Podpisanie umowy zlecenia z kolei zobowiąże przyjmującego to zlecenie do tego, aby zrealizować określoną czynność prawną w zamian za określone świadczenie pieniężne. Jednak wykonawca umowy zlecenia nie jest odpowiedzialny za efekt jej realizacji. Wykonawca powinien natomiast zrealizować taką umowę osobiście i starannie. Istotne są zatem podstawowe różnice związane z umową zlecenie, a także z umową o dzieło. Poza tym, kto jest odpowiedzialny za realizację takiej umowy i jakie zadania można wliczyć do jej realizacji, istotne są także koszty z nią związane. Wobec tego warto wpisać w wyszukiwarce internetowej takie hasła jak np. „umowa o dzieło kto płaci podatek”, „umowa zlecenie kto płaci podatek”, „jakie opłaty wchodzą w skład umowy o dzieło”, „jakie opłaty wchodzą w skład umowy zlecenie ze strony pracownika”, „o czym pamiętać przy umowie zlecenie”, „czym się różni umowa zlecenie od umowy o pracę”, „kiedy umowa zlecenie, a kiedy umowa o dzieło”, itp. Kwestie różnic dotykają między innymi kosztów związanych z zakładem ubezpieczeń społecznych. Umowy te różnią się ze względu na świadczenia przysługujące w ich ramach. Jeśli chodzi o umowę o dzieło, to wykonawca nie ma prawa do ubezpieczenia emerytalnego, chorobowego, rentowego, wypadkowego, czy też zdrowotnego i nie płaci składek. W przypadku umowy zlecenie należy te składki na ubezpieczenie odprowadzać – zarówno emerytalne, rentowe, jak i wypadkowe, a także ubezpieczenie zdrowotne do momentu aż przekroczy on przez zleceniobiorcę miesięczny przychodu na poziomie minimalnego wynagrodzenia. Przekroczenie tej kwoty, która stanowi minimalne wynagrodzenie, może spowodować, że następna umowa zlecenie będzie podlegać obowiązkowo tylko i wyłącznie składce zdrowotnej. Jednakże w przypadku obu takich umów ich zleceniobiorcy muszą zapłacić podatek dochodowy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here