Jakie informacje prezentuje kalkulator pracodawcy

W dzisiejszych czasach każdy pracodawca ma dostęp do wielu kalkulatorów. Można wymienić tutaj przede wszystkim kalkulator odsetek, składek ZUS, kalkulator podatku dochodowego lub VAT, a także kalkulator wynagrodzeń i innych kosztów pracodawcy.

Kalkulator pracodawcy pozwala na wyliczenie kwoty wynagrodzenia brutto lub netto. Ponadto narzędzie, to w prosty sposób przedstawia wszelkie koszty zatrudnienia pracownika. Dzięki niemu pracodawca może szybko dowiedzieć się, w jakiej wysokości musi zapłacić zaliczkę na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Kalkulator wynagrodzeń uwzględnia podczas przeliczeń zwykłe lub podwyższone koszty uzyskania przychodu, ulgę podatkową, ulgę “zwolnienie PIT dla młodych” a także składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Wykonując wyliczenia używając kalkulatora warto wiedzieć co oznaczają terminy pojawiające się w poszczególnych wierszach i kolumnach.

Wynagrodzenia brutto – to wynagrodzenie zawierające podatek i wszelkie składki ZUS w części obciążającej pracownika.

Wynagrodzenie netto, to wynagrodzenie do wypłaty pracownikowi po potrąceniu zobowiązań składkowych i podatkowych.

Koszty uzyskania przychodu to koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, które w wersji podstawowej wynoszą 250 zł miesięcznie.

z kolei zaś podwyższone stanowią kwotę 300 zł miesięcznie. W trakcie wyliczeń odliczana jest od podatku ulga podatkowa w wysokości 43,76 zł. Przysługuje ona do odliczenia od zaliczki na podatek dochodowy za każdy miesiąc,jeżeli pracownik złożył deklarację PIT-2.

Ulga “zwolnienie z PIT dla młodych” to zwolnienie z podatku dochodowego dla osób do 26. roku życia, które od 2020 roku jest przyznawane automatycznie każdej osobie spełniającej warunki wymagane do jej udzielenia.

Składka na Fundusz Pracy stanowi 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe wynoszącej w przeliczeniu na okres miesiąca co najmniej minimalne wynagrodzenie.
Składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych ma na celu ochronę pracowników w sytuacji gdyby pracodawca stał się niewypłacalny. Stanowi ona 0,1% podstawy wymiaru.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here