Dyplom na 5 bez wychodzenia z domu

Pogodzenie pracy i nauki nie jest łatwe. W dzisiejszych czasach mało kto pozostaje pełnoetatowym studentem, dzieląc swój czas pomiędzy uczelnię a relaks ze znajomymi. Rynek pracy i realia wymagają szybkiego podjęcia pracy, często w pełnym wymiarze godzin. Jeśli zdecydowaliśmy się zarabiać za granicą, jednoczesne zdobywanie nowych umiejętności zawodowych i wiedzy staje się zupełnie niemożliwe. Dobrym pomysłem, jeśli chcemy wzbogacić swoje kompetencje, przekwalifikować się, nie rezygnując jednocześnie z pracy zarobkowej, jest zapisanie się na studia eksternistyczne.

W odróżnieniu od studiów dziennych czy zaocznych lub wieczorowych studia eksternistyczne nie wymagają od studenta obecności na wykładach, ćwiczeniach czy zajęciach, choć oczywiście dają taką możliwość. Student takiego trybu studiów zdobywa wiedzę samodzielnie na podstawie materiałów i bibliografii dostarczonych przez prowadzących zajęcia. Zdobyte w ten sposób informacje są weryfikowane co semestr na obowiązkowych zaliczeniach i egzaminach. Studia eksternistyczne umożliwiają skorzystanie z konsultacji z wykładowcami i prowadzącymi zajęcia, jeśli student chce przedyskutować pewne kwestie lub nie jest w stanie samodzielnie ich przyswoić.

Ten tryb studiowania umożliwia samodzielne konstruowanie planu przez studenta, co daje szansę rozwoju własnych zainteresowań, oczywiście w obrębie danego wydziału czy instytutu.

Studia eksternistyczne sprawdzą się w przypadku studentów sumiennych, samodzielnych i silnie zmotywowanych.

To świetny sposób nauki dla ludzi, którzy chcą ukończyć więcej niż jeden kierunek studiów. Nie muszą w tym czasie rezygnować z intensywnej kariery zawodowej czy pracy na cały etat.

Jest to też opcja dla osób, których praca łączy się z częstym podróżowaniem lub którzy wolą w ciągu roku pracować za granicą, bo, na przykład, mają plan na własny biznes i gromadzą na ten cel środki albo chcą kupić własne mieszkanie. Studia eksternistyczne są dla nich szansą rozwoju bez rezygnacji z wyznaczonych sobie celów.

Studia eksternistyczne to również opcja na rozwój swoich pasji naukowych, niekoniecznie bezpośrednio związanych z wykonywanym zawodem. Albo wręcz przeciwnie, stanowią okazję do zdobycia dyplomu potwierdzającego wiedzę teoretyczną i umiejętności w dziedzinie, z którą związaliśmy się zawodowo. Nie trzeba wtedy spędzać godzin na wykładach i ćwiczeniach, słuchając o rzeczach, które dobrze znamy z praktyki. Studia eksternistyczne to szansa dla praktyków na potwierdzenie swojej wiedzy i umiejętności, poszerzenie i usystematyzowanie posiadanych informacji oraz zdobycie dyplomu, który pomoże w uzyskaniu awansu zawodowego.

Taki tryb studiowania okaże się dobry również dla świeżo upieczonych matek, które chcą poświęcić swój czas małemu dziecku.

Internet daje możliwość uzyskania dostępu do niezbędnych materiałów bez wychodzenia z domu i meldowania się na uczelni. Nie tracimy cennych godzin na stanie w kolejce do dziekanatu, by podbić pieczątkę czy złożyć dokument. Konsultacje z wykładowcami i prowadzącymi zajęcia również mogą się odbywać przez internet za pośrednictwem komunikatorów umożliwiających rozmowę w czasie rzeczywistym. Niekiedy również zaliczenia zajęć odbywają się drogą internetową. Studia eksternistyczne określane są często jako studia online. Uzyskany w ten sposób dyplom nie jest jednak wirtualny. Egzaminy są standaryzowane i nie odbiegają poziomem trudności od tych odbywających się na studiach w innych trybach.

Trzeba jednak pogodzić się z faktem, że nie każdy kierunek studiów można ukończyć w systemie eksternistycznym. Kierunki takie jak medycyna czy wiele innych kierunków technicznych wymagają zajęć laboratoryjnych na zasobach i sprzęcie udostępnianym przez uczelnię lub instytucje z nią powiązane.

Studia eksternistyczne oferuje wiele uczelni prywatnych i państwowych. Kierunki, które możemy podjąć w ramach tego trybu, to między innymi filologie obce, ekonomia, kulturoznawstwo, socjologia, politologia i wiele innych. Ze studiów takich można uzyskać dyplom na poziomie, zarówno licencjata, jak i magistra.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here