Urlop okolicznościowy - kiedy się należy?

Urlop okolicznościowy to dodatkowe dni wolne od pracy, które przysługują pracownikowi. Przyznawany jest on w wyjątkowych sytuacjach, w liczbie nie więcej niż jeden lub dwa dni. W związku z tym, że przyznawany jest on z powodu wydarzeń losowych, których najczęściej nie można przewidzieć, może być udzielany wiele razy w ciągu roku, zawsze wtedy, gdy pojawi się sytuacja, uprawniająca do jego otrzymania. Zasady, na których udziela się tego urlopu, zamieszczone są w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej.

Urlop okolicznościowy – kiedy należy się pracownikowi?

Jest kilka wydarzeń, które uprawniają do złożenia wniosku o urlop okolicznościowy. Są to:
– ślub pracownika lub jego dziecka,
– narodziny dziecka,
– pogrzeb małżonka, dziecka, rodzica, rodzeństwa, teściów, dziadków.
Urlop taki należy się również pracownikowi na pogrzeb osoby, która była na jego utrzymaniu lub pozostawała pod jego bezpośrednią opieką. Najczęstszym powodem, dla którego bierzemy urlop okolicznościowy, jest pogrzeb, rzadziej ślub czy narodziny dziecka.

Wniosek o urlop okolicznościowy

Wniosek o urlop okolicznościowy trzeba złożyć u pracodawcy. Powinien on zawierać następujące informacje:
– dane pracownika i pracodawcy,
– termin, w którym urlop miałby być udzielony,
– przyczynę urlopu,
– liczbę dni urlopu, o który wnioskujemy.
Wniosek taki jest bardzo podobny do wniosku o urlop wypoczynkowy. Jedyna różnica to konieczność podania przyczyny we wniosku o urlop okolicznościowy. Wiąże się ona bowiem z liczbą dni wolnych, które nam się należą.

Ile dni urlopu okolicznościowego należy się pracownikowi?

Starając się o urlop okolicznościowy, warto wiedzieć, że otrzymamy jeden lub dwa dni, w zależności od wydarzenia, które miało miejsce w naszej rodzinie.

* Ślub pracownika
Zgodnie z prawem pracownikowi należy się dwa dni płatnego urlopu okolicznościowego na ślub, bez względu na to, czy był to ślub cywilny, czy konkordatowy. Pracodawca nie może odmówić udzielenia takiego urlopu. Wyjątkiem jest ślub wyznaniowy, na który urlop okolicznościowy się nie należy.
W tym miejscu trzeba również wspomnieć o osobach zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia. Niestety, takim pracownikom nie należy się urlop na ślub, ani też na żadne inne wydarzenie.
Jeżeli chodzi o termin odebrania urlopu okolicznościowego, nie jest on wyraźnie określony. Zatem urlop nie musi być wybrany koniecznie w dniu ślubu czy w dniach przed lub po uroczystości. Ważne jest tylko, aby był przeznaczony na sprawy związane ze ślubem, jak np. załatwianie formalności związanych ze zmianą nazwiska. Dwa dni urlopu muszą być wykorzystane (niekoniecznie razem, można wybrać je dwukrotnie po jednym dniu) przed upływem pół roku od daty ślubu.

* Urlop okolicznościowy na ślub dziecka
Na ślub syna czy córki pracownika również należy się urlop okolicznościowy. Z tej okazji rodzicowi przysługuje jeden dzień płatnego wolnego. Obowiązkiem pracownika jest wcześniejsze powiadomienie pracodawcy o zaistniałej sytuacji, przez złożenie odpowiedniego wniosku.

* Urodzenie dziecka
Z okazji urodzenia dziecka również przysługuje pracownikowi urlop okolicznościowy. Przyznawany jest on jednak tylko ojcu, ze względu na to, że matka korzystała będzie i tak z urlopu macierzyńskiego. Ojcu nowo narodzonego dziecka należy się dwa dni urlopu okolicznościowego. Warto wiedzieć, że taki urlop nie należy się w przypadku urodzenia się wnuka.

* Śmierć a urlop okolicznościowy
Urlop okolicznościowy przyznawany jest także z powodu śmierci członka rodziny. W zależności od stopnia pokrewieństwa osoby zmarłej, można skorzystać z jednego lub dwóch dni wolnych.
– dwa dni urlopu okolicznościowego dostanie pracownik z powodu śmierci małżonka, dziecka, rodzica, ojczyma i macochy;
– do jednego dnia urlopu uprawnia pracownika śmierć babci lub dziadka, siostry lub brata, teścia lub teściowej oraz osób, które przed śmiercią były na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką.
Natomiast do otrzymania takiego urlopu nie upoważnia na pewno śmierć dalszych członków rodziny czy przyjaciół.
Wiele osób, które po raz pierwszy mają skorzystać z takiego urlopu, zastanawia się, czy będzie on zapłacony. Mogą więc być spokojni, gdyż na pewno jest płatny, gwarantuje to zapis zamieszczony w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here