Podatek od kupna działki

Po wyborze działki, którą zamierzamy kupić, jedną z najważniejszych kwestii pozostaje opłacenie odpowiedniego podatku. Jego wysokość zależy od tego, kto ją sprzedaje i jaki ma w momencie sprzedaży status prawny. Innym czynnikiem wpływającym na kwotę podatku jest kwalifikacja gruntu. Jeszcze przed kupnem działki można oszacować wysokość podatku od kupna działki i przygotować się na jego zapłatę.
To, czy działkę nabywamy od osoby fizycznej, przedsiębiorcy czy rolnika, ma wpływ na wysokość dodatkowych podatków. W przypadku kupna działki od osoby mającej status rolnika będziemy natomiast zwolnieni z części podatków. Jak wygląda podatek od kupna działki?
Nabywając działkę pod budowę od osoby fizycznej, zapłacimy podatek PCC, czyli podatek od czynności cywilno-prawnych, który wynosi 2%. Podatek ten jest obliczany i odprowadzany bezpośrednio przez notariusza sporządzającego umowę, a ten podatek płaci kupujący. Jeśli kupujemy działkę od osoby będącej przedsiębiorcą – czynnym podatnikiem VAT – dodatkowo zapłacimy podatek VAT w wysokości 23% – grunty pod zabudowę nie korzystają ze zwolnienia z VAT. Natomiast jeśli sprzedawcą działki będzie rolnik, który nie jest płatnikiem VAT, nabywca działki może uzyskać zwolnienie z płacenia podatku od czynności cywilno-prawnych. Kupując od developera, podatek zapłacimy – wyniesie on 8%, jeśli mieszkanie ma metraż mniejszy niż 150 metrów kwadratowych lub 23%, jeśli mieszkanie przez nas kupione ma metraż większy niż 150 metrów kwadratowych powierzchni. Kupując nieruchomość na rynku pierwotnym nie płacimy podatku od czynności cywilno-prawnych, czyli PCC.
Wysokość podatku zależy również od kwalifikacji gruntu według ustawy o VAT. Jeśli działka jest nabywana jako inwestycja i w dniu zakupu nie jest przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe według aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego lub warunków zabudowy, nabywca nie musi płacić VAT, nawet jeśli sprzedawcą będzie przedsiębiorca.
W sytuacji, w której działkę sprzedaje osoba fizyczna, sprzedaż nieruchomości może zostać uznana przez organy podatkowe za działalność gospodarczą. Pojawić się wówczas może problem nienaliczonego przez sprzedawcę podatku VAT, który ostatecznie musi zapłacić nabywca w momencie sprzedaży. Z tego powodu w akcie notarialnym zbycia nieruchomości warto zawrzeć oświadczenie zbywcy iż nie jest on podatnikiem VAT czynnym. Przed zakupem działki powinno się więc dokładnie zorientować, kto nam ją sprzedaje oraz jaką ona ma kwalifikację gruntu.
Jeśli sprzedawca nie jest pewny, czy powinien doliczyć VAT do ceny sprzedawanej działki, może zawnioskować o indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego. Aby to zrobić, należy wypełnić formularz ORD-IN w przypisanej nam Izbie Skarbowej. Jest on również dostępny w formie elektronicznej, a jego koszt to czterdzieści złotych. W tym formularzu zadaje się pytanie, wskazuje odpowiedni przepis VAT dotyczący tej sprawy a także własną ocenę prawną sytuacji. Jeżeli organ nie zgadza się z podatnikiem, wskazuje właściwy sposób postępowania, podając jednocześnie uzasadnienie prawne swojego stanowiska. Taka interpretacja nie ma mowy prawnej, ale jej kopia zawsze trafia do urzędu kontroli skarbowej.
Przy kupnie mieszkania kupujący jest również zobowiązany do opłacenia kosztów notarialnych – taksy notarialnej. Maksymalne stawki taksy to: jeśli wartość przedmiotu czynności notarialnej wynosi do 3000 złotych – 100 zł, powyżej 3000 do 10 000 – 100 zł oraz 3% od nadwyżki powyżej 3 000 zł, dla wartości od 10 000 do 30 000 złotych taksa wyniesie 310 złotych plus 2% nadwyżki powyżej 10 000 zł. Dla wartości od 30 000 do 60 000 zł maksymalna wartość taksy to 710 zł i 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł. Kwota powyżej 60 000 do 1 000 000 złotych wygeneruje koszt taksy w wysokości 1010 złotych i 0,4% nadwyżki powyżej 60 000, a dla wartości między milionem a dwoma milionami taksa będzie wynosić 4770 złotych i 0,2% nadwyżki.Powyżej kwoty dwóch milionów będzie to już 6770 zł i 0,25% nadwyżki powyżej dwóch milionów.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here